Hệ thống phân phối

Đại diện chi nhánh 789.vn tại các tỉnh thành:

ĐẠI DIỆN KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thanh Truyền
Điện thoại: 0971413192
Email: truyenhcm@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC HÀ NỘI
   
Đặng Bá Đạt
Điện thoại:  0984268811 
Email: dathn@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
   
Hoàng Anh Tuấn
Điện thoại: 0985084068
Email: tuanvt@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC ĐỒNG NAI
   
Nguyễn Xuân Trị
Điện thoại: 0937944688
Email: tridn@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC QUẢNG NINH
  Văn Đức Chín
Điện thoại:  0987699198                                                                                                                                                                     
Email: vdcdainhan@gmail.com
ĐẠI DIỆN KHU VỰC BÌNH ĐỊNH
   
Nguyễn Duy Chiến
Điện thoại: 0935773099
Email: chienbd@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC ĐÀ NẴNG
   
Hồ Quốc Thanh
Điện thoại: 0905 732 399
Email: thanhdn@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC NINH THUẬN
   
Nguyễn Văn Thống
Điện thoại: 0902243470
Email: thongnt@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC ĐỒNG THÁP
   
Đỗ Nguyễn Thiên Trúc
Điện thoại: 0794 308 050
Email: thientruc@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC PHÚ THỌ
   
Trần Thế Toàn
Điện thoại: 0912 496 189
Email: toanpt@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC VĨNH LONG - AN GIANG
   
Nguyễn Thanh Duy
Điện thoại: 0908 494 778
Email: thanhduy@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC HÀ TĨNH
   
Nguyễn Cao Thiện
Điện thoại: 0359 898 468
Email: thienht@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC HẢI PHÒNG
   
Đỗ Hoàng Sơn
Điện thoại: 0983 774 239
Email: sonhp@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC THÁI NGUYÊN
   
Nguyễn Công Thắng
Điện thoại: 0915 569 779
Email: thangtn@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC CẦN THƠ
  Trần Hoàng Long
Điện thoại: 0907 822 142
Email: longct@789.vn
ĐẠI DIỆN KHU VỰC PLEIKU
  Tô Quốc An
Điện thoại: 0988 323 371
Email: antq4949@gmail.com
ĐẠI DIỆN KHU VỰC ĐĂK LĂK
  Nguyễn Đức Khanh
Điện thoại: 0986 913 419
Email: ndkhanh52@gmail.com
ĐẠI DIỆN KHU VỰC VĨNH PHÚC
Đỗ Mạnh Hà
Điện thoại: 0984 578 642
Email: domanhha.c3vinhyen@vinhphuc.edu.vn