Quảng cáo, tuyển sinh

ĐỐI TÁC HỢP TÁC TUYỂN SINH/QUẢNG CÁO

Tiết kiệm chi phí truyền thông, quảng cáo đặc biệt là đội ngũ đi đến các trường học trên các tỉnh thành để giới thiệu về Trường/Trung tâm của mình khi trở thành đối tác hợp tác tuyển sinh/quảng cáo của 789.vn.